Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

Doba hotelowa

Doba w pensjonacie trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

Zadatek i opłaty

 1. Po dokonaniu rezerwacji prosimy Państwa o przesłanie zadatku w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji.
 2. Opłata klimatyczna za dzień pobytu wynosi 2,80 zł osobodzień.
 3. Pozostała kwota rozliczenia za pobyt oraz opłata klimatyczna (miejscowa) pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.
  W przypadku wcześniejszej rezygnacji, nie zwracamy opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.
 4. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.

Meldunek

 1. Klienci  zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
 2. Osoby niezameldowane w pensjonacie mogą przebywać w pokoju do godziny 22.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 2. Właściciele pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.

Zwierzęta

Zwierzęta nie są akceptowane, dlatego prosimy o pozostawienie swoich pupili pod opieką w domu, u rodziny, znajomych, przyjaciół lub możemy przekazać informacje o hoteliku dla zwierząt, gdzie będą pod bardzo dobrą opieką.

Czystość w pokojach, wyposażenie

 1. W pokojach zapewniamy: pościel, papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki łazienkowe "podnóżki", chłodziarkę hotelową, czajnik, tv, część pokoi jest z balkonami.
 2. W apartamentach zapewniamy: pościel, ręczniki, papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki łazienkowe " podnóżki" , aneks kuchenny (kuchenka dwupalnikowa indukcyjna, mikrofalówka, talerze, sztućce, garnki, kubki, szklanki, lampki do wina, ściereczke do naczyń, płyn do mycia naczyń).
 3. Pokoje i apartamenty sprzątane są przed Państwa przyjazdem, nie sprzątamy podczas Państwa pobytu, nie pobieramy dodatkowej opłatay za sprzątanie po Państwa wyjeździe.

Zasady bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach  grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 2. We wszystkich pomieszczeniach  obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. W przypadku naruszenia tego zakazu zastrzega się prawo do natychmiastowego zerwania umowy wynajmu i obciążenia wynajmującego kosztem prania i dezynfekcji apartamentu (500 zł) 

Odpowiedzialność za potencjalne szkody

 1. Gość pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 2. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

Inne

 1. W godzinach ciszy nocnej, tj. 22.00-7.00, osoby korzystające z usług pensjonatu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu właściciele mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu pensjonatu.
 3. Właściciele  wydają tylko jeden klucz od pokoju i apartamentu. Za zgubienie klucza opłata wynosi 100,00 PLN.
 4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju lub apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.

  Regulamin pensjonatu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.nocowanie.karpacz.pl

Życzymy Państwu miłego pobytu!

Rezerwacja